Alkoholismus je nemoc, která v domovech lidí vždy přinášela zármutek. Pití je národní problém. Tato katastrofa postihla všechna odvětví společnosti. Každý může čelit tomuto problému bez ohledu na stav, věk a pohlaví. Modlitby z opilosti se mohou stát takovou slámou, která může pomoci nejen závislým lidem, ale také jejich rodinám.

Způsoby, jak bojovat proti alkoholismu

Chlast přitahuje lidi do samého „spodku“ života a nutí je zapomenout na rodinu, přátele, práci. Nejprve blízký kruh a jeho kolegové sympatizují a dokonce se snaží pomáhat, ale postupem času nemocná osoba ztratí práci a známí se od něj vzdálí, protože nikdo nechce s opilcem komunikovat. Pouze domorodci stále bojují, aby vyléčili opilce.

Závislost na alkoholických nápojech kazí nejen osobní život pijáka, ale také negativně ovlivňuje jeho zdraví, psychiku a intelekt. Lidé trpící alkoholismem často odmítají pomoc, protože považují své chování a životní styl za normu. To je hlavní problém v boji proti závislosti.

K dnešnímu dni existuje mnoho způsobů léčby závislosti na alkoholu: kódování, hypnóza, psychotechnika atd.

Stává se také, že člověk odmítající alkohol se rozčílí a podráždí. Snaží se nahradit nápoj cigaretami nebo pilulky, což nejen nepomáhá, ale také zhoršuje situaci.

Faith Healing

Mnoho lidí neví, co dělat, když je život zničen alkoholem. Ve snaze najít cestu ven z této situace se lidé obracejí k Bohu o pomoc. Boj proti pití vírou je neškodný pro tělo a uzdravuje duši pacienta. Pro církev je binge hřích a alkohol je démon, který ničí člověka zevnitř. Modlitba za závislost nemůže pomoci horší než drogy.

Kde začít

Ti, kteří se rozhodnou pomoci závislým lidem obrátit se na světce, by měli nejprve jít do kostela a sdílet svůj problém s knězem. Bude schopen poradit, jak se chovat, aby pomohl trpící osobě zaujmout pravou cestu, s ohledem na konkrétní případ. Kněz vám také řekne, za které svaté se musíte modlit.

Modlitební tipy

Před odjezdem do kostela musíte analyzovat současnou situaci, pokusit se pochopit, co vedlo k této nemoci. Je nutné obrátit se k Pánu Bohu s upřímnou vírou v uzdravení a dodržovat určitá pravidla:

 • nejprve se musíte přiznat a činit pokání z hříchů;
 • modlitba za uzdravení konkrétní osoby by měla vycházet ze srdce;
 • Než se obrátíte ke svatým, měli byste si vyčistit mysl;
 • modlitba dodaná v kostele nebo v pravoslavné církvi bude silnější;
 • Před oslovením svatých je nutné si přečíst Otče;
 • před ikonu světce, kterému bude žádost adresována, je nutné dát tři zapálené svíčky;
 • moleben by měl být nařízen pro zdraví nemocného;
 • během svého pobytu v pravoslavné církvi byste se neměli rozptylovat světskými záležitostmi;
 • nikdo nemusí říkat o svých činech a úmyslech, s výjimkou duchovních;
 • požádat o zbavení opilosti manžela, otce nebo bratra by mělo být v pondělí, úterý nebo ve čtvrtek (dny mužů);
 • modlete se za uzdravení před alkoholismem manželky, sestry nebo matky v „ženských“ dnech (středa, pátek, sobota);
 • Nedělní služby a pravoslavné svátky se neprovádějí.

Pro někoho, kdo se rozhodl obrátit se na pravoslavnou církev, jsou pravidla:

 • ti, kdo potřebují pomoc, musí upřímně věřit v Boha a toužit po uzdravení;
 • člověk se bude muset přiznat a činit pokání ze svých hříchů;
 • je vhodné, aby osoba závislá na alkoholismu hájila všechny služby po dobu tří dnů;
 • po tomto procesu by měl být půst sledován po dobu 40 dnů a modlit se za uzdravení;
 • každé ráno musíte pít svěcenou vodu.

Dokonce i silně závislý alkoholik se bude moci zbavit nemoci, bude dodržovat všechna pravidla a neodchýlí se od víry.

Silné modlitby z opilosti

Ti, kdo to potřebují, často žádají Blaženou Pannu Marii, Mojžíše Murina, moskevskou matraci, protože jsou průvodci mezi lidmi a Všemohoucím. Existují modlitby od silného opilství, jejichž plné texty lze nalézt v duchovních, kněžích nebo v odborné literatuře.

 1. Modlitba k Panně Marii . Před ikonou má nevyčerpatelný šálek modlitby z opilosti velkou sílu. Těm, kteří čelí závislostem, je oslovena Panna Maria. Modlitba před ikonou nevyčerpatelného šálku by se měla číst několikrát denně po dobu 40 dnů. Po celou dobu je nutné sledovat příspěvek. Modlitba z opilosti synovy silné, nevyčerpatelné kalichy pomohla mnoha matkám vyrovnat se se zármutkem. "Blaze Panně Marii!" Žádáme vás o pomoc! Neodmítávejte nás hříšníky, neslyšejte manželky, dcery, syny, matky. "Nevzdávej se potíží, vysvoboď Božího syna (jméno) od intoxikace intoxikantem …"
 2. Modlitba k mučednickému Bonifáči . Mučedník Bonifác je považován za přímluvce všech lidí, kteří vedou divoký život. Legenda říká, že byl otrokem Aglaide během doby římské říše. Boniface spolu se svou bohatou milenkou pil a spálil svůj život. Aby zachránila svou vlastní duši, Aglaid se rozhodla postavit chrám a do něj umístit relikvie mučedníka křesťanské víry, po kterém byla poslána Boniface. Když viděl, jak křesťané trpí mučením pro svou víru, byl pro ně naplněn soucitem, za což byl popraven. Po stavbě chrámu do něj Aglaid umístil relikvie Bonifáce. " Ó ctihodný, milý služebník Pána milosrdenství!" Slyš nás běžet k tobě, posedlý závislostí na pití vína … "
 3. Modlitba k Rev. Moses Murin . Mojžíš se okamžitě nestal mnichem. Zpočátku byl loupež, ale jakmile se jeho světonázor změnil a rozhodl se odejít do kláštera. Mniši okamžitě nevěřili v upřímnost svých záměrů, ale Mojžíš dokázal, že i ti, jako je on, se dokázali zlepšit. Jako mnich pomáhal lidem, kteří vedli divoký životní styl. " Ó všemohoucí, dosáhl jsi zázračných ctností z vážných hříchů, pomoz nám, modlící se služebníci Boží (…), kteří jsou zatraceni, protože se oddáváme používání vína škodlivého pro naše duše a těla … "
 4. Modlitba k Ježíši . Syn Všemohoucího přichází na pomoc pravoslavným křesťanům v neštěstí a alkoholismus není výjimkou. Ježíš Kristus ve svých kázáních řekl, že každý může být uzdraven a jít pravou cestou.
 5. Modlitba za moskevskou matronu . Svatý pomáhal potřebným již od dob starověkého Rusa. Ženy se na ni často obracejí a žádají svého manžela, aby přestal pít.
 6. Modlitba sv. Mikuláše Wonderworkera . Lidé podávají různým požadavkům sv. Mikuláše. Pracovník zázraků pomáhá všem, kdo se ptají. Hlavní věcí je, že modlitba pochází od samého srdce. " Zázračný dělník Nikolai, prosím tě, abys se slitoval a zbavil svého manžela od opilosti." . “
 7. Psalter . Psalter je svatá kniha, ve které je modlitba pro každou příležitost. Žalmy čtou každý den mniši, protože jsou schopni ovlivnit zdraví a životní styl člověka. A obyčejným lidem, kteří potřebují pomoc a upřímně věří v uzdravení, pomůže žalm.

V pravoslavné církvi existuje mnoho mocných modliteb od opilosti a světců, které mohou pomoci s různými nemocemi. Modlitby za alkohol nemají okamžitý účinek. Pouze upřímní věřící mohou být uzdraveni tím, že se snaží.

Kategorie: