Jakmile má člověk problémy, pokusí se najít spásu v kostele a modlitbě. Nejčastěji se hříšník týká Panny, Matky Boží. Ale existuje obrázek, který pomůže zbavit se špatných návyků: opilství, drogové závislosti a kouření - „nevýrazný Chalice“.

Historie výskytu

Historie ikony má několik století. Předtím to bylo před lidmi skryto a chybí informace o tom, jak byl vytvořen. Přesně lze konstatovat, že obraz byl napsán byzantskými umělci.

Obrázek zobrazuje dítě stojící v neuzavřené misce, což je symbol očištění. Panna Marie se nachází po dítěti a modlí se za hříšníky, kteří potřebují pomoc. Poprvé se informace o ikoně „Nevyčerpatelná Chalice“, o jejímž významu pomáhá a její síla, začala zmiňovat od roku 1878, ale hrozné události na začátku 20. století vymazaly všechny informace z paměti lidí. A dodnes nebyl nalezen přesně ten obrázek, který byl původně zobrazen. Proto mohla zpočátku vypadat jinak.

Nyní je obraz uložen v Serpukhovském klášteře. Přichází mu velké množství trpících.

Proč je zázračná

Ikona Matky Boží "nevyčerpatelná kalich" Historie zázraků malby ikon má své kořeny ve vzdáleném XIX století. V oblasti Tula žil voják, který byl velmi závislý na alkoholu. Nedělal nic jiného než opilství a přivedl se do žalostného stavu, jeho nohy odmítly. Bůh viděl jeho utrpení a poslal mu pomoc. Kdysi měl voják sen, ve kterém k němu přišel starý muž a zavolal ho, aby šel do kláštera v Serpukhově.

Voják potřeboval bránit službu. Ale vzhledem k tomu, že nohy vojáka byly odebrány a nebyly peníze, pokračoval ve vedení životního stylu, který měl předtím. Starší přišel podruhé ve snu a sen byl tak hrozný, že voják se plazil po ikoně na všech čtyřech. Když se obrátil na duchovenstvo, uvědomil si, že v klášteře není žádná taková ikona a nikdo nevěděl, kde to může být. Ale s aktivním hledáním byla nalezena v sakristii chrámu. Překvapivě mezi uctívači chrámu viděl voják starého muže, který k němu přišel ve snu.

Voják nejprve nechápal, co je ikona nevyčerpatelné Chalice, ve které pomáhá hříšníkovi, ale jakmile se po modlitbě postavil na nohy a ztratil touhu po alkoholu, uvědomil si, že se jedná o zázrak, který mu byl shora dán.

Řekl všem, jak pomáhá nepochopitelnému, a poté se do kláštera dostalo velké množství lidí trpících alkoholismem.

Co pomáhá svatyni

Modlitba k nevyčerpatelné Chalici Na první pohled je těžké pochopit, co znamená ikona nevyčerpatelné Chalice, co je na ní vyobrazeno a proč to věřící potřebují - její význam je velmi hluboký. Zobrazuje Pannu, jejíž ruce jsou zvednuté. Matka se tak modlí k Bohu za spasení jediného syna. Podle staré ruské tradice lze Orantu znázornit v plném růstu nebo, jako v tomto případě, do pasu.

Dítě stojí v misce, která slouží k přijímání. Matka Boží dává svého syna jako oběť za spasení jiných věřících.

Zázraky „nevýrazné kalichy“ „Nevyčerpatelná kalich“ - ikona, která pomáhá - zeptejte se těch, kteří nevědí, co to znamená. Je silná v boji proti alkoholismu, drogové závislosti, kouření. Jedním slovem, zachrání rodiny před zničením špatných návyků.

Dalším názvem je ikona Plný Chalice, jeho význam pro všechny věřící je velmi velký. Opravdu díky modlitbě existuje možnost zbavit se špatné závislosti. Tato ikona je uctívána nejen v Rusku, ale také v jiných zemích. Důvodem je obrovské množství příkladů, kdy lidé přestali pít a nikdy se nevrátili k alkoholu.

Kromě fyzické závislosti může být svatyně oslovena s požadavky a přáními. Pamatujte, že hlavní věcí v modlitbě je vděčnost za pomoc, takže nezapomeňte poděkovat Panně.

Vzhledem k silné síle ikony by to mělo být v domě každého, zejména těch, kteří mají problémy. Po zakoupení musíte vědět, v jakém rohu je zavěsit a kdo by se měl před ním modlit.

Kam zavěsit ikonu

Bez ohledu na to, kde jsou všechny ostatní ikony ve vašem domě, měli byste věnovat pozornost pravidlům pro připojení „nevýrazného Chalice“. Při správném umístění dodržujte následující pravidla :

  • Umístění se koná v rohu nejblíže k východu.
  • Pokud neexistuje způsob, jak připevnit svatyni na zeď, můžete před přední dveře umístit ikonu.
  • Umístili ji do dětského pokoje tak, aby se na ni dítě mohlo podívat.

Ne každý může přistupovat k ikoně a požádat Matku Boží o to, co potřebuje. Aby modlitba mohla přijít, mohou se modlit :

  • Rodiče, pokud je dítě propuštěno do dospělosti, opouští dům otce.
  • Příbuzní nebo rodiče, pokud člověk ztratil morální hodnoty.
  • Pomoc může také požádat osoba trpící alkoholem, závislostí na tabáku a drogami.
  • Pokud se uskuteční transakce s nemovitostmi, může se přihlásit kterákoli osoba.

Nezapomeňte - obrátit se na svatyni o pomoc, hlavní věcí je věřit, že pomoc přijde a všechny problémy, které vyvstaly během užívání alkoholu nebo drog, zmizí.

Kategorie: