Začátek vztahu mezi mužem a ženou bude vždy nejživější pamětí obou. Když si dva lidé uvědomí, že jsou zamilovaní, život začíná hrát s novými barvami. Povědomí přichází - tady to je, můj duše! Našel jsem ji! Nyní budeme vždy spolu a žádné zlo nemůže zasahovat do našeho štěstí. Ale bohužel život často provádí úpravy i těch nejjasnějších a, jak se zdá, vyrovnaných vztahů.

Treason manželky. Co by mohlo být horší pro normálního sebeúcty? To je nejhorší druh zrady. Toto je rána pod pásem od milovaného člověka, kterého jste nosili v náručí, sdíleli všechny radosti a potíže, věřili jste jako vy a považovali vás za nejbližšího přítele na světě. Je obtížné popsat slovy celou negativní škálu pocitů, které podváděný člověk zažívá. Nenávist, prázdnota, zmatek, neochota žít, zoufalství, strach z budoucnosti - to není úplný seznam.

Co dál?

V každém případě se taková otázka dostane do krku, jakmile prochází první šokový stav. Došlo ke zradě a film nelze převinout zpět. Ale jaké kroky podniknout klamat manžela?

Celkově existují pouze dva způsoby:

  1. Přerušte vztah a pokuste se zapomenout na osobu, která vás zradila. Tato varianta naznačuje zraněnou hrdost, a to je normální u někoho, kdo má alespoň trochu hrdosti. Kromě toho je spalování mostů mnohem snazší než přestavba a většina lidí má tendenci sledovat cestu nejmenšího odporu.
  2. Přitáhněte se k sobě a snažte se pochopit, co se stalo. Zjistěte motivy a důvody, které tlačily ženu k velezradě. Pokuste se dorozumět s osobou, která byla donedávna tak blízko a drahá, a nyní se zdá být cizí a vzdálená. Začněte nový vztah znovu a pokuste se opravit loď rodinného štěstí, která náhle narazila na skály. Dělat takové rozhodnutí je mnohokrát obtížnější než hrdě odejít, zabít dveře, ale někdy to bude nejméně zla.

Je možné odpustit zradu jeho manželky?

Nemůže existovat jediná správná odpověď. Každý člověk má své vlastní okolnosti, charakter a velikost duchovní připoutanosti.

Poradci při řešení takových otázek by neměli být. Ani příbuzní, ani přátelé se nemohou dostatečně a plně postavit na své místo. Není třeba přesouvat odpovědnost za řešení takových problémů na cizince.

Zároveň byste se neměli obviňovat z nerozhodnosti a infantility . Naprosto každý muž, který čelí zradě své milované ženy, se na nějakou dobu upadá do hlouposti a cítí se zmatený. To je normální a v žádném případě se nemluví o slabosti charakteru . V tu chvíli, když se muž rozhodne, zda odpustit zradě své ženy, určí svůj budoucí osud, a to by mělo být provedeno studenou hlavou, pokud možno vypnutím zbytečných emocí.

Co dál dělat?

Slavný americký psycholog Abraham Maslow již v polovině dvacátého století vyvinul teorii efektivního chování v krizových situacích . Rady moderních odborníků jsou založeny hlavně na něm.

Podstatou Maslowovy teorie je, že v jakékoli stresové situaci by se člověk měl od abstraktního soucitu, vnitřního trápení, upadat do deprese, apatie a jiných negativních emocí. K vyřešení problému je třeba podniknout účinná opatření.

Jednoduše řečeno, místo toho, abyste seděli a hýčkali své neštěstí, musíte udělat něco pro vyřešení situace . Navzdory jeho zjevné jednoduchosti nemůžete přijít s lepším poradcem. Konání je vždy účinnější než uzamčení.

Existuje jedno „ale“. Když si vybereme životního partnera, projdeme obdobím cukrovinek a květin a v důsledku toho s ní začneme stavět malé rodinné štěstí, zpravidla tedy nepředvídáme předem situaci se zradou.

Samotná myšlenka na takové zneužívání vašich pocitů je děsivá a nedovoluje vám chladně vymyslet možnosti možných akcí.

Každý ví, že nesčetných mužů prošlo a bude i nadále procházet ženskými zradami, ale když si sami vtipně promítneme podobnou situaci, vědomí zbaběle odvádí takové projekce pryč. Zjevně, hádat, jak těžké a bolestivé to bude, pokud k tomu dojde, člověk dokonce ani nechce být mentálně v botách „paroháčů“.

Psychologové poradenství

Cizoložství není nejvzácnějším problémem, kterému odborníci čelí, a proto již dlouho vyvinuli doporučený algoritmus akcí k jeho vyřešení . Situace se liší, ale ve většině případů tyto jednotné rady fungují efektivně. Takže …

  1. Nejprve počkejte, než odejdete. Je nepravděpodobné učinit vyvážené a rozumné rozhodnutí, pokud se člověk dosud neodstoupil od šoku a je v plném proudu s negativními emocemi. Především psychologové doporučují „distancovat se od předmětu podráždění“. Můžete jít do chaty, rybařit, pronajmout si hotelový pokoj - na tom nezáleží. Hlavní věc je na nějakou dobu nevidět a neslyšet zrádce. Doporučená doba je od týdne do měsíce. To se zpravidla stačí vzpamatovat, „otočit hlavu“ a rozhodnout se, zda odpustit zradu jeho manželky.
  2. Za druhé, mluvte s ní o tom, co se stalo. Jakmile si uvědomíte, že jste se dostatečně uklidnili, musíte se setkat a diskutovat o tom, co se stalo. Abychom se vyhnuli nárůstu emocí a v důsledku toho skandálu, bylo by lepší to udělat na neutrálním území. Musíme se pokusit zjistit, co tlačilo jeho ženu do takového kroku. Pro ženu je obvykle psychologicky mnohem obtížnější rozhodnout se o zradě než o muži.

Zpravidla je pro zástupce silné poloviny lidstva ponechání na stranu jen prchavou záležitostí, která se málokdy rozvine v pravou lásku a slouží spíše k úlevě od sexuálního stresu.

S ženskou nevěrou je složitější . Za účelem sdílení postele s někým potřebuje spravedlivý sex nejčastěji spirituální složku, nebo docela jednoduše, zamiloval se, i když je to světlo (to nezahrnuje zradu, ke které došlo během intoxikace alkoholem nebo drogami).

Nedostatečná pozornost ze strany muže, šedá monotónnost každodenního života, pocit, že si toho nikdo neuvědomuje, bránil v uskutečnění, pocit osamělosti zdaleka není úplný seznam možných důvodů, které nutí ženu k velezradě. Kdy jsi naposledy objímala svou ženu, jen jsi dala květiny, pozvala tě, abys spolu trávila čas, nebo jiným způsobem, aby se cítila milovaná a potřebovaná?

Možná, když se vzdala náručí jiného muže, chtěla znovu cítit toho jediného a jen to, že byla jednou pro vás?

Někdy se spolupracovnice snaží prosazovat zradu proslulou „zvědavost žen“ . Lze ji také klasifikovat jako „podle hlouposti“. Je pravda, že tento typ zrady je poměrně vzácný a není pochyb o emocionálním připoutanosti k milenci. Jen žena, která ve svém životě neměla muže, s výjimkou jejího manžela, se najednou diví: „A jaké je to mít sex s jiným?“ Vhodný objekt bude dříve nebo později nalezen.

Častým případem jsou ženy se zvýšenou sexualitou . Pro takový je fyzická složka vztahu důležitější než duchovní. Navíc si člověk nemusí být vědom této „temné“ stránky milovaného člověka. Vzácný nekvalitní sex, nedostatek orgasmů v manželském životě vytváří úrodnou půdu pro zradu. Žena, která není spokojena se sexem, je schopna dělat spoustu hloupých věcí.

To vše musí být projednáno . Bude to obtížné, nepříjemné a bolestivé, ale nezbytné, pokud člověk ještě neví, co má dělat: odpusťte a zůstaňte nebo zabouchněte dveře.

Pokud si žena uvědomí vinu, chápe, že udělala chybu a zradu, pak má vztah stále šanci. Je lepší mluvit s oběma a pokusit se pochopit, co se stalo jejich manželství. Je-li muž připraven dát šanci a odpustit své ženě a žít dál, musí se přímo zeptat, zda je připravena činit pokání, uzavřít tento mezník v rodinném životě jednou provždy, dramaticky se změnit a pokusit se obnovit přerušené vztahy.

Samozřejmě, jednou podvádět a kdo ti bude věřit? Každý, kdo se rozhodne zachránit svou rodinu, se bojí, že pokud se jeho manželka jednou změní, změní druhé. Samozřejmě, že takové obavy jsou pravdivé, ale když manželka upřímně lituje, bojí se ztratit svého manžela a chápe, jak moc jedním útokem čelila, je nepravděpodobné, že o tom znovu rozhodne.

Pro muže bude mnohem těžší být morálně těžší, protože každý den musíte žít s neustálým vědomím, že jste byli podvedeni. To je těžká zátěž, a ne každý ji nese.

Musí zcela restrukturalizovat vztah. Je nutné je očistit od lží, opomenutí a nedorozumění. Obě si vyžádají čas a spoustu práce na sobě, ale existuje šance, že společným úsilím bude možné obnovit zničené pocity a naučit se žít novým způsobem. Budeme muset přeškrtnout chyby minulosti, její i její, abychom tuto zátěž netahali po zbytek jejího života společně. Kromě toho by se žena měla snažit, aby vzpomínky na skutek zmizely.

Co když ještě nejste ženatý?

No, víceméně tříděli své manželky, ale co když je vyvolený stále ve stavu dívky? Neexistuje žádný společně získaný majetek, děti a formálně nic nezavazuje lidi. Existují jen vztahy a plány do budoucna, ale pokud se dívka změnila, stojí za to odpustit? Co dělat správně, aby nedošlo k politování nad pozdějším rozhodnutím?

Na tuto otázku neexistuje jediná odpověď. Každý, kdo narazí na takovou zradu, se nakonec musí rozhodnout.

Vše záleží na povaze člověka, okolnostech, za kterých došlo ke zradě, na stupni emocionálního připoutání lidí k sobě navzájem a na mnoha dalších faktorech.

V každém případě zůstává algoritmus akcí doporučený psychology stejný:

  1. Poté, co jsem se dozvěděl o nepochopitelném pochybení zvoleného, distancoval se a nesetkal se alespoň týden . V žádném případě se nezatěžujte. Nesnažte se přinést alkohol a drogy jako pomocníky při zvládání stresu. To může nejen zhoršit problémy, ale také je nafouknout do kosmických rozměrů. Je nutné si uvědomit, že každé obtížné období života je časem, abyste si vyzkoušeli sílu. Musíte být silní a nezávislí a alkohol a drogy oslabují člověka a zvyšují depresi. Ideální volbou je sport, setkání s přáteli, exkurze, kulturní zábava. Není třeba se zavírat a vinu za to, co se stalo. Koneckonců to byla ona, kdo se změnil, ne vy.
  2. Poté, co se uklidnil a ochladil hlavu na přijatelnou teplotu, musíte se setkat s dívkou a mluvit o tom, co se stalo. Co ji k takovému jednání přimělo? Lituje skutku? Je připravena přiznat se a pokusit se provést nápravu? Poslouchejte své pocity. Není třeba spěchat rozhodnutí. Vyplatí se vám odpustit zradu dívky, s níž jste ještě nebyli spojeni ani roky žili pod jednou střechou, společným majetkem, nebo pár triků. Koneckonců, člověk, který zradil na samém začátku cesty, může dnes prosit o odpuštění, ale zítra snadno znovu zradí. Potřebujete takového životního partnera?

Přežít zradu milovaného a drahého člověka, ať už mužského nebo ženského pohlaví, je vždy obtížné a bolestivé. Bohužel se to děje se záviděníhodnou pravidelností a nikdo nemůže být zcela imunní vůči zradě manžela, manželky, přítele nebo dívky.

Existuje názor: když ve vztahu vzniknou problémy, je na vině. Možná ano. Ale podvádění milovaného člověka je nejhorší možná zrada a nejlepší způsob, jak zničit vztahy.

Milujte se a vážte si, zdůrazněte svou lásku a péči při každé příležitosti.

Neberte si extrémní problémy. Nebuď mlčen, hromadí zášť a hněv na milovaného člověka. A co je nejdůležitější, ať vám tyto články nikdy nepřijdou vhod!

Kategorie: